Bušenje Betona cena

Ako vam je potrebno Dijamantsko busenje, na pravom ste mestu...Bušenje betona

ŠTA KARAKTERIŠE DIJAMANTSKO BUŠENJE BETONA I GDE SE ONO KORISTI?

Kada se rupe buše metodom “mokro bušenje betona”, to nam garantuje da će radovi biti izvedeni bez prašine i oštećenja oko samog jezgre koje se buši. To nam takođe doprinosi uklanjanju negativnog uticaja vibracija na celi objekta u kome se buši. Dijamantska tehnologija u poređenju sa alternativnim metodama, takođe omogućava značajno smanjenje visine buke.
Bušenje dijamantskim alatima koristi se za izradu rupa:

• za instalacione radove: vodovodni, električni, ventilacioni, grejanje i klimatizacija
• za potrebe vođenja telekomunikacionih vodova
• kod ugradnje kuhinjske nape-aspiratora i bojlera

Razni modeli mašina za dijamantsko bušenje

Dijamantsko bušenje

Vibraciono bušenje betona

Savremena upotreba betona podrazumeva sve veće i veće količine armature. To je dovelo do razvoja specijalnih mašina za dijamantsko bušenje betona koje, osim bušenje betona vrše i secenje armature u betonu…

Zašto je to  važno?

Iz razloga što je sada moguće pozicionirati rupu milimetarski precizno i bez bojazni da će nailazeća armatura zaustaviti započeti proces bušenja ili pak primorati investitora da prepravlja projektovane vrednosti.

Slike koje ste pogledali bolje će vam reći kolike su mogućnosti dijamantsko bušenje betona

Ova tehnika ima veliku primenu u domaćinstvima za formiranje ventilacionih kanala za kuhinjski apirator, ventilator za kupatilo ili prodor kroz temelj za kanalizaciona cev. Provlačenje kablova ili postavljanje klima uređaja više nisu pogubni za spoljnji izgled fasade jer sada to izgleda savršeno…Zato ovakve poslove poveravajte onima kolji za sebe misle da su najbolji u struci

Steva Dijamant
Proces bušenje betona
Eksperti svog posla
Bušenje betona sa zaštitom