Šlicovanje betona za kanale​

Šlicovanje zidova ili podova koristi se kod postavljanja raznih instalacionih kablova, vodovodnih ili kanalizacionih cevi. Šlicovanje je kombinacija sečenja i štemovanja što ga čini vrlo kompleksnim za rad. Mašine za šlicovanje na sebi nose dva dijamantska diska izmedju kojih je određeni razmak…To je ,zapravo, širina budućeg kanala. Beton između ta dva diska mora da se ukloni hilti mašimom da bi se dobila potrebna dubina kanala.