Sanacija ili ojačanje betona

 

 

   Nakon sečena betonskih konstrukcija ponekad dolazi do slabljenja statike betona.Tada u betonu nastaju pukotine koje mogu da izazovu trajna oštećenja.Tada se pristupa ojačanju zidova ili betonskih greda. Ojačavanje se izvodi isključivo po projektu statičara i atestiranim materijalima. Ojačanje može da se izvede:

  1. Metalnim pločama i ankerima
  2. Karbonskim trakama
  3. Utegama od čelične sajle
  4. Podupiranjem podupiračima