Lasersko sečenje betona

Da li je moguće sečenje betona ili drugog građevinskog materijala laserom...
Možemo li beton seći laserom?
Sečenje betona laserom još uvek nije moguće u praksi
Sečenje betona laserom

Lasersko sečenje betona ne postoji ili bar ne postoji na terenu. To je klasična zamena teza pri čemu se misli na dijamantsko sečenje betona. Jedini momenat gde se pominje laser kada se govori o sečenju i bušenju betona jeste kada govorimo o varenju dijamantskih zuba za telo testere. To varenje se najčešće sprovodi metodom autogenog varenja sa srebrnom elektrodom, zatim metodom indukcionog varenja ali opet srebrnom elektrodom i poslednjih godina je osvojena tehnika varenja zuba laserom.

Široka je tema pričati o prednostima i manama ovih tehnika ali kao zaključak treba pomenuti da svaka od pomenutih ima odredjene komparativne prednosti ali i mane. Zato ozbiljna firma, čija je delatnost izrada dijamantskih sečiva, voli da od nas, koji ćemo ta sečiva koristiti sazna koji ćemo materijal seći, procenu armiranosti i okolnosti pod kojima ćemo vršiti sečenje betona…Zašto??? Zato što je za rezne alate u ovoj kategoriji radova presudna količina vode koja se koristi za hlađenje. Osim što pregrevanje dijamantskih zuba kvari njihovu atomsku rešetku a samim tim i njihov kvalitet, pregrevanjem može doći i do odvarivanja dijamantskih zuba sa tela testere što dalje dovodi do obustave radova…a to nikom ne ide u prilog.

Na slikama ispod možete videti dve tehnike varenja dijamantskih segmenata kod testera za sečenje betona gde se jasno uočava razlika izmedju varenja srebrnom elektrodom i varenja laserom.

Varenje dijamantskih zuba laserom ima određene prednosti u odnosu na druge tehnike varenja. Na prvoj slici se uočava raspored temperature na telo testere što dodatno slabi-omekšava čelik od koga se telo testere proizvodi ali takvog širenja temperature kd laserskog varenja nema. Lasersko varenje koristi daleko jaču temperaturu varenja ali ona deluje lokalno i u neuporedivo kraćem vremenskom periodu. To za posledicu ima očuvanje tela testere ali i veću otpornost testere na temperaturne raylike u procesu sečenja.