Mašine za sečenje betona

         

   

  Za sečenje i bušenje betona koriste se razne mašine a često se osim mašina mora napraviti i dodatni pribor. Najbitniji parametar kod sečenja ili bušenja betona jeste njegova debljina. Od debljine betona zavisi kompletna strategija njegovog demontiranja ili rušenja. Druga stvar koja je nama jako bitna je pozicija betona koji treba ukloniti…da li je to zid, pod…da li je pozicija na nekoj visini i kakvo je okruženje pozicije nad kojom se dejstvuje…nije isto raditi na tek formiranom gradilištu ili u tek useljenom stanu.

      Najčešće se koriste mašine za sečenje zidova. Posedujemo mašine koje su predvidjene za rad u stambenim objektima tj. Mašine koje rade na napon do 25A ali takodje koristimo i mašine koje rade na napon od 63A i one imaju primenu na gradilištima gde su betoni deblji od 50cm. Sve ove mašine moraju da se kreću po nazubljenoj šini i ostavljaju ravan i precizan rez.

     Za sečenje podova, tj. horizontalnih površina koristimo podne rezačice. One se takodje razlikuju po tome koliku debljinu mogu da iseku ali i po tome kakav pogon koriste. Za razliku od mašina za sečenje zidova koje rade isključivo na trofaznu struju, mašine za rezanje podova mogu biti gonjene i dizel ili benzinskim motorima. Mašine za sečenje podova su u mnogome zavisne od površine po kojoj se kreću, tj. ako je površna neravna-grbava i rez će imati lošu geometriju. Ovo su neke od naših mašina za sečenje podova:

Za neke manje zahteve ili za tanke betone (do 10cm debljine) koristimo mašine koje rade iz ruke.One najčešće rade na benzinske motore što ih čini nepovoljnim za rad u zatvorenom prostoru.Zato smo za stanove obezbedili sekačice koje rade na monofaznu struju.

Postoje i mašine za sečenje betona koje koriste dijamantsku sajlu. To su specifične mašine koje mogu da preseku svaku debljinu svakog materijala ali u toku rada koriste veću količinu vode pa je njihovo korišćenje ograničeno na površine i prostore gde to nije problem. Osim pravolinijskog sečenja ove mašine mogu napraviti cilindrične otvore prečnika do 3m i neograničene debljine betona.Ovako izgledaju mašine za sečenje betona dijamantskom sajlom:

Dijamantske bušilice koje mi koristimo mogu da buše otvore prečnika do 500mm i neograničene debljine betona. U zavisnosti o kom prečniku se radi zavisi da li ih pogoni monofazna ili trofazna struja. Načešće korišćena kruna za bušenje je promera 125mm i koristi se za postavljanje kuhinjskog aspiratora iliti nape. Ovo su neke naše mašine za dijamantsko bušenje betona:

U ostale mašine za rušenje betona spadaju razne hilti mašine za štemovanje i usitnjavanje. Prepoznatljive su zbog buke koju proizvode u toku rada pa im je to uticalo na slabu popularnost ali su sastavni pribor svake firme koja se bavi sečenjem betona i u mnogim situacijama su nezamenjive. Zastupljene su u bezbroj varijacija a pokazaćemo vam neke od njih:

Pomoćni pribor je sve ono, kako i sama reč kaže, što nam pomaže u toku rada da se posao obavi bezbedno i kvaliteno. Tu spadaju razne dizalice, mini kranovi , utege, klinovi, lanci i bezbroj drugih pomagala koja su potrebna u odredjenom trenutku. Neka od tih pomagala se kupuju kao gotov proizvod a veći deo njih se mora napraviti u radionici i prilagoditi datoj situaciji.Ovo su neku primeri: