Neki naši radovi u 2023.

Težina betona uvek je izazov i rizik

Kada mušterija poželi da svoju žardinjeru preobrazi u klupu...MOŽE

Ono kad bušenje betona preraste u umetnost

Ovo se zove ekplozija bez detonacije...pritisak na beton od 300tona bez buke i bez vibracija...MOŽE