Betona, Secenje, U betonu, Rupa, Rupa u, Bušenje, Mašina za, metru

Klijenti najčešće postavljaju pitanje: Koliko košta sečenje betona po dužnom metru?

Na ovo pitanje je veoma teško dati neki pouzdan odgovor.Zašto?

Sečenje betona po dužnom metru je potrebno veoma malom broju ljudi. To su najčešće investitori koji imaju svoju mehanizaciju i ljudstvo pa žele da ih angažuju i tako donekle umanje cena sečenja betona. Ali je čak i njima nužno da odgovore na pitanje: Koliko je beton debeo?

Put do pouzdane cene secenje betona cena popločan je sa puno pitanja na koja očekujemo odgovor...Ona mogu biti sledeća…Imate li trofaznu struju? Na kom spratu se izvode radovi i da li zgrada ima lift? Da li ćemo raditi u nameštenom i sređenom prostoru-stanu ili ste u kompletnoj adaptaciji? Da li vam je na podu patket i u kojoj meri ćemo moći da ga oštetimo, ili ne moramo, to je stvar dogovora?

I na kraju priče slede najbitnija pitanja: Navedite nam precizne dimenzije pozicije koju uklanjate, Izmerite debljinu betona jer nam je ona najbitniji faktor za odluku kojom ćemo mašinom seći zid ili pod,  Koju brzinu očekujete od nas?

Kada raščivijamo sve detalje o onome što želite da uradite možete od nas očekivati odgovor na pitanje: Majstore, koliko košta sečenje betona?