Rušenje Razbijanje Betona cena

Sastavni deo sečenja betona predstavlja njegovo usitnjavanje.Razlog usitnjavanja betona je lakša dalja manipulacija-prenošenje i odvoz.

Štemovanje betona izvodi se elektro-pneumatskim pikhamerima koji su poznatiji kao HILTI mašine. Osim što imaju zvučno ime ova grupa mašina je još čuvenija zbog buke koja se stvara u toku rada kao i zbog veće količine prašine koja nastaje u procesu štemovanja. Ali njihova upotreba je neminovna a često i nezaobilazna.

Ponekad investitori zahtevaju da se ukloni beton sa neke površine ali da ne dodje do oštećenja armature.To je potrebno kada se vrši dogradnja objekata ili nastavljanje temelja ili greda. U toj situaciji mašine za sečenje betona su bespomoćne i neupotrebljive.

Još je puno situacija gde je upotreba HILTI mašina nezaobilazna i zato sečenje betona treba posmatrati integralno sa štemovanjem iliti rušenjem betona. Često u ovom poslu ne mogu da se pronadju magična rešenja koja naši klijenti očekuju ali mi se trudimo da brzinom izvodjenja radova smanjimo negativne uticaje buke i prašine koji su nus pojava naše profesije.