Sečenje betona sajlom

Kada se vrši sečenje betona sajlom?

Sečenje betona dijamantskom sajlom spada u savremeni i inovativni način demolacije betona bez invazije na ostatak strukture. Vršimo sečenje armiranog betona visoko kvalitetnim dijamantskim sajlama kojima možemo izrezati otvore za kružne stepenice velikih promera, kružne otvore za liftove, te razne otvore za instalacije, ventilaciju i ostalo. Kod dijamantske sajle nema ograničenja kod dubine sečenja ili veličine otvora, te je odlično rešenje u slučajevima kad pristup drugim mašinama nije moguć. Kao i kod ostalih tehnika nema vibracija, prljavštine niti oštećenja konstrukcije na kojoj se sečenje vrši.

Tehnologija sečenja betona sajlom

Dijamantska sajla

Dijamantsku sajlu čine dijamantske perle nanizane na čelično uže, a razmak između perli obezbeđuju opruge zalivene silikonskom gumom.

Sečenje kružnih otvora sajlom

Jedino se sečenjem betona dijamantskom sajlom mogu izraditi otvori kružnog preseka, a da pri tome debljina zida ili poda ne bude odlučujući faktor.

Rešavanje kapilarne vlage

Sečenje betona dijamantskom sajlom je nezamenjivo kod presecanja kapilarne vlage u zidovima. Debljina zidova i u ovom slučaju ne predstavlja otežavajući problem a rezultati su trajni i definitivni.

Kako izgleda sečenje betona sajlom u praksi?