Sečenje betona diskom

Sečenje betona dijamantskim diskom

Sečenje betona dijamantskim diskom je najzastupljenija tehnika sečenja i rezanja betona. Posedujemo nekoliko kompleta mašina za sečenje betona, a koju ćemo koristiti zavisi od više faktora i tu odluku donosimo u neposrednom kontaktu sa naručiocem posla. Najčešće su jačina struje i debljina zida odlučujući za secenje betona dijamantskom testerom.

Ovu tehniku sečenje betona primenjujemo od 2000. godine.

Kako se vrši sečenje betona diskom?

Sečenje betona sa diskom je usluga koju nudimo kod izrade novih otvora ili proširenja postojećih u armiranom betonu, te kod uklanjanja pojedinih delova postojećih objekata. Može se izvoditi vertikalno, vodoravno ili na kosinama, a ono što je bitno jeste da nema vibracija i oštećenja okolnih površina i konstrukcija. Presek koji nastaje je ravan pa ga nije potrebno naknadno obrađivati čime se smanjuju troškovi i trajanje radova.

Kako izgleda sečenje betona diskom u praksi?